یکی از ارکان موفقیت در آزمون های حقوقی ، مهارت ((تست زنی و گزینه یابی )) است.

مهارت تست زنی و گزینه یابی

یکی از ارکان موفقیت در آزمون های حقوقی ، مهارت ((تست زنی و گزینه یابی )) است. به عبارت دیگر علاوه بر ((برنامه ریزی ، هدف گذاری، مطالعه ی دقیق، منابع هدفمند و…))، این مهارت نقش انکار ناپذیری در موفقیت  و قبولی داوطلبان خواهد داشت.

۱-  داوطلبان آزمون های حقوقی لازم است بدانند، کیفیت طرح سوالات به شکلی است که:

الف. حدود  ۴۰درصد سوالات را به راحتی می توان پاسخ داد.

ب. حدود ۴۰درصد سوالات را با دقت و تمرکز کافی می توان پاسخ داد.

ج. حدود ۲۰درصد سوالات را به سختی می توان پاسخ داد یا احتمال بسیار کمی برای پاسخگویی صحیح آنها وجود دارد .

توجه: چیدمان و نحوه ی گزینش سوالات به گونه ایست که احتمال پاسگویی به ۷۰-۶۰درصد سوالات برای داوطلبان با کیفیت علمی(( متوسط تا خوب)) وجود دارد.

۲- آزمون های حقوقی ، اصولا ((قانون محور)) است. بنابراین، تسلط کافی بر نصّ قوانین ، مقررات و آرای وحدت رویه امکان پاسخگویی به حدود ((۷۰درصد)) سوالات را فراهم خواهد ساخت .

۳- تئوری ها و نظرات خاص حقوقی شاید ۱۵-۱۰درصد سوالات را پوشش دهد. اصراری به پاسخگویی به این سوالات نیست زیرا احتمال ((پاسخ غلط و نمره ی منفی)) بسیار زیاد است.

۴- صرفنظر از توانایی پاسخگویی صحیح، ((دقت و سرعت)) در تست زنی و گزینه یابی بسیار مهم است . بابت پاسخگویی و تکمیل پاسخبرگ برای هرتست حداکثر ((۵۰ثانیه)) فرصت است. پس اگر در مدت مذکور امکان پاسخگویی نداشتید ، حتما به سوال بعدی بپردازید.

۵- هنر((کنترل استرس و اضطراب)) آزمون هم بحث دیگری است که در یادداشتی جداگانه به آن خواهیم پرداخت .

خاتمه: توانایی علمی فارغ التحصیلان حقوقی در ایران به گونه ایست که حداکثر ۱۵درصد از مجموع شرکت کنندگان شانس و احتمال قبولی در آزمون های حقوقی را دارند . صرفنظر از تعداد محدودی از داوطلبان که از لحاظ علمی فاصله ی زیادی با سایرین دارند، شانس قبولی باقیمانده ی این ۱۵درصد تقریبا یکسان است و آنچه که باعث تفوق و برتری برخی از آنها می شود همین مهارت ((تست زنی و گزینه یابی )) و ((مدیریت جلسه ی آزمون)) است

یکی از ارکان موفقیت در آزمون های حقوقی ، مهارت ((تست زنی و گزینه یابی )) است.
Rate this post